خدمات گارانتی و پشتیبانی

جزئیات گارانتی به شما اطلاع میدهد چه نوع پوشش و محافظتی را برای محصول خود در اختیار دارید. برای همه گزینه های گارانتی پویندگان شبکه اطلاعات کسب کنید. وضعیت گارانتی را بررسی کنید ، تجدید ، انتقال یا ثبت نام محصول پویندگان شبکه خود را انجام دهید. یا یک بار پشتیبانی از محصولات پویندگان شبکه با ضمانت منقضی را دریافت کنید.

وضعیت گارانتی

آیا محصول شما تحت ضمانت است؟ وضعیت گارانتی و تاریخ انقضا گارانتی آن را از سوابق خرید خود بررسی کنید.

شما کالای تولید شده پویندگان شبکه را خریداری کرده و به کشور دیگری منتقل شده اید؟ مالکیت و یا ضمانت نامه را از یک شخص به شخص دیگر یا از یک کشور به کشور دیگر منتقل کنید. درصورت نیاز به توضیحات از پشتیبانی کمک بگیرید تا راهنمایی لازم برای بررسی گارانتی محصول شما صورت بگیرد.

در صورت بروز خطا به دلیل:
استفاده غیر عادی یا شرایط کار ، عدم پیروی از دستورالعمل ها ، سوء استفاده ، تغییر یا اصلاح غیرمجاز ، آسیب های عمدی ، نگهداری نادرست یا سهل انگاری از طرف خریدار یا شخص ثالث گارانتی لغو میشود.

با توجه به انتخاب خریدار برای نوع شیوه ارسال هرگونه آسیب مکانیکی ، شیمیایی ، الکترولیتی یا سایر آسیب های پس از ارسال به خریدار منتقل شده است که دلیل آن نقص در محصول نیست.
در صورت عدم وجود محصول ، ویا عدم تامین محصول تا 7روز کاری ،مبلغ پرداختی شما به حساب تایید شده ای که به ما معرفی کرده اید واریز خواهد شد ، خریدار باید توجه داشته باشد که برای عودت کالای معیوب حتما با ما تماس بگیرد.

خریدار باید اطلاعات و تصاویر درخواست شده را در اختیار ما قرار دهد تا تأمین کننده بتواند شکایت خریدار بررسی کند. این ادعا بنا به صلاحدید تأمین کننده جبران خسارت میشود. ما حق ارائه جبران خسارت را داریم. غرامت معمولاً ظرف 7 روز کاری از تاریخ تأیید تأمین کننده پرداخت میشود.